"C" G.I.Ch.David Formula Uspexa -Julia Zhemchug Nevy of Morozko 19.10.2014

CatYusha  Morozko female

dad G.I.Ch.David Formula Uspexa

mom: Julia Zhemchug Nevy of Morozko

Chokoladka  Morozko female

dad G.I.Ch.David Formula Uspexa

mom: Julia Zhemchug Nevy of Morozko

Cat Stefan  Morozko male

dad G.I.Ch.David Formula Uspexa

mom: Julia Zhemchug Nevy of Morozko